Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Alle facturen zijn contant betaalbaar bij aflevering.

2. De goederen blijven onze eigendom tot integrale betaling.

3. Elke factuur waartegen binnen de 8 dagen na aflevering geen aangetekend protestschrijven wordt ontvangen, wordt als definitief aanvaard beschouwd.

4. In geval van niet betaling op de vervaldag wordt een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd en dit van rechtswege vanaf de vervaldag tot integrale betaling en zonder ingebrekestelling.

5. Daarbij, in geval van niet betaling op de vervaldag wordt het verschuldigd bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding vermeerderd met 15 %, met een minimum van 100 €.

6. In geval van betwisting zijn enkel bevoegd : de Rechtbanken van Antwerpen, te weten het Vredegerecht van het 5° Kanton te Antwerpen, de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Rechtbank van Koophandel en dit onverminderd de artikelen 622 e.v. Ger. W. In geval van betwisting is de Belgische Wet van toepassing.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Toutes nos factures sont payables au comptant à la livraison.

2. Les marchandises restent notre entière propriété jusqu’au paiement intégral.

3. Toutes factures non contestées dans les 8 jours de la livraison par lettre recommandée à la poste sont réputées définitivement acceptées.

4. Les sommes non payées à l’échéance produiront un intérêt de retard de 12% l’an et ce, de plein droit, depuis la date d’échéance jusqu’à entier paiement et sans mise en demeure.

5. En outre et à titre d’indemnité forfaitaire toute facture non payée à l’échéance sera majorée de 15 % avec un minimum de 100 €.

6. Tout litige relatif à l’opération intervenue sera exclusivement soumis aux tribunaux d’Anvers sont compétents à savoir : la Justice de Paix du 5 ième Canton, le Tribunal de 1ère Instance, le Tribunal de Commerce et ce, sans préjudice de l’article 622 C.J. En cas de litige la Loi Belge est applicable.

Neem contact met ons op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

GERELATEERDE OUTLETS

popcornhour c200

20 februari 2020
Geplaatst in .

De Popcorn Hour C-200 geeft een ware stroom van muziek,…

monitor audio radius 270 white

19 februari 2020
Geplaatst in .

De Monitor-Audio Radius 270 is de opvolger van de Radius…

monitor audio bronze 6 black ash

19 februari 2020
Geplaatst in .

De Monitor Audio Bronze 6 is het vlaggenschip van de…

Bluesound Powernode Wit

7 februari 2020
Geplaatst in .

Bluesound Powernode Wit streamer netwerkspeler met versterker 2 x50 watt,…

Dali Zensor 1 zwart

7 februari 2020
Geplaatst in .

Dali Zensor 1 zwart en ook in walnut beschikbaar.boekenplank speaker :Normaal 299…

Q Acoustics Q3010

7 februari 2020
Geplaatst in .

Q Acoustics Q3010 walnut Normaal 219 Euro/paar Nu 169 Euro/paar

Technics SUC550 stereo systeem

7 februari 2020
Geplaatst in .

Technics SUC550 stereo netwerk /cd mini systeem met netradio, Spotify…

Technics Suc700 versterker

7 februari 2020
Geplaatst in .

Technics Suc700 versterker 2 x100 watt met de legendarische meterkes …

Kef Q550 Wit

7 februari 2020
Geplaatst in .

Kef Q550 Wit Uiterst sexy slanke zuil luidspreker met UniQ…

Kef Q750 vloerstaande speaker

7 februari 2020
Geplaatst in .

Kef Q750 vloerstaande speaker, zwarte uitvoering Filiaal SchotenNormaal 1.300 Euro/paar Nu 999…