Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Alle facturen zijn contant betaalbaar bij aflevering.

2. De goederen blijven onze eigendom tot integrale betaling.

3. Elke factuur waartegen binnen de 8 dagen na aflevering geen aangetekend protestschrijven wordt ontvangen, wordt als definitief aanvaard beschouwd.

4. In geval van niet betaling op de vervaldag wordt een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd en dit van rechtswege vanaf de vervaldag tot integrale betaling en zonder ingebrekestelling.

5. Daarbij, in geval van niet betaling op de vervaldag wordt het verschuldigd bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding vermeerderd met 15 %, met een minimum van 100 €.

6. In geval van betwisting zijn enkel bevoegd : de Rechtbanken van Antwerpen, te weten het Vredegerecht van het 5° Kanton te Antwerpen, de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Rechtbank van Koophandel en dit onverminderd de artikelen 622 e.v. Ger. W. In geval van betwisting is de Belgische Wet van toepassing.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Toutes nos factures sont payables au comptant à la livraison.

2. Les marchandises restent notre entière propriété jusqu’au paiement intégral.

3. Toutes factures non contestées dans les 8 jours de la livraison par lettre recommandée à la poste sont réputées définitivement acceptées.

4. Les sommes non payées à l’échéance produiront un intérêt de retard de 12% l’an et ce, de plein droit, depuis la date d’échéance jusqu’à entier paiement et sans mise en demeure.

5. En outre et à titre d’indemnité forfaitaire toute facture non payée à l’échéance sera majorée de 15 % avec un minimum de 100 €.

6. Tout litige relatif à l’opération intervenue sera exclusivement soumis aux tribunaux d’Anvers sont compétents à savoir : la Justice de Paix du 5 ième Canton, le Tribunal de 1ère Instance, le Tribunal de Commerce et ce, sans préjudice de l’article 622 C.J. En cas de litige la Loi Belge est applicable.

Neem contact met ons op

GERELATEERDE OUTLETS

cambridge audio cxn v1 silver

7 oktober 2020
Geplaatst in

De CXN is de opvolger van de Stream Magic 6, met…

cambridge audio cxa60 silver

7 oktober 2020
Geplaatst in

De Cambridge CXA-60 is een veelzijdige stereoversterker, ook al is…

kef ls50

7 oktober 2020
Geplaatst in

Als innovatief concept dat is ontstaan vanuit de legendarische LS3/5a,…

kef lsx

7 oktober 2020
Geplaatst in

Het gemak en de connectiviteit van draadloos. De emotie en…

dali callisto 6c wit

7 oktober 2020
Geplaatst in

De Dali Callisto 6 C maakt deel uit van het nieuwe draadloze…

dali opticon vokal

7 oktober 2020
Geplaatst in

Met de Dali Opticon Vokal mis je geen detail van…

yamaha rxa 3080

7 oktober 2020
Geplaatst in

Met de Yamaha RX-A3080 AV receiver geniet u van superieur bioscoopgeluid in…

kef q150

7 oktober 2020
Geplaatst in

De Q150 bewijst dat de mooiste dingen in kleine verpakkingen…

OPPO BDP93 nuforce extreme edition

12 mei 2020
Geplaatst in .

Oppo BDP-93 NuForce Extreme Edition. Het verkrijgen van een hoogwaardig…

bora bora audiophony

1 april 2020
Geplaatst in .

Muzikaal gezelschap nodig op het strand, in het park of…