Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Alle facturen zijn contant betaalbaar bij aflevering.

2. De goederen blijven onze eigendom tot integrale betaling.

3. Elke factuur waartegen binnen de 8 dagen na aflevering geen aangetekend protestschrijven wordt ontvangen, wordt als definitief aanvaard beschouwd.

4. In geval van niet betaling op de vervaldag wordt een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd en dit van rechtswege vanaf de vervaldag tot integrale betaling en zonder ingebrekestelling.

5. Daarbij, in geval van niet betaling op de vervaldag wordt het verschuldigd bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding vermeerderd met 15 %, met een minimum van 100 €.

6. In geval van betwisting zijn enkel bevoegd : de Rechtbanken van Antwerpen, te weten het Vredegerecht van het 5° Kanton te Antwerpen, de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Rechtbank van Koophandel en dit onverminderd de artikelen 622 e.v. Ger. W. In geval van betwisting is de Belgische Wet van toepassing.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Toutes nos factures sont payables au comptant à la livraison.

2. Les marchandises restent notre entière propriété jusqu’au paiement intégral.

3. Toutes factures non contestées dans les 8 jours de la livraison par lettre recommandée à la poste sont réputées définitivement acceptées.

4. Les sommes non payées à l’échéance produiront un intérêt de retard de 12% l’an et ce, de plein droit, depuis la date d’échéance jusqu’à entier paiement et sans mise en demeure.

5. En outre et à titre d’indemnité forfaitaire toute facture non payée à l’échéance sera majorée de 15 % avec un minimum de 100 €.

6. Tout litige relatif à l’opération intervenue sera exclusivement soumis aux tribunaux d’Anvers sont compétents à savoir : la Justice de Paix du 5 ième Canton, le Tribunal de 1ère Instance, le Tribunal de Commerce et ce, sans préjudice de l’article 622 C.J. En cas de litige la Loi Belge est applicable.

Neem contact met ons op

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

GERELATEERDE OUTLETS

OPPO BDP93 nuforce extreme edition

12 mei 2020
Geplaatst in .

Oppo BDP-93 NuForce Extreme Edition. Het verkrijgen van een hoogwaardig…

bora bora audiophony

1 april 2020
Geplaatst in .

Muzikaal gezelschap nodig op het strand, in het park of…

cambridge audio air 200

1 april 2020
Geplaatst in . .

De Minx Air 200 van Cambridge Audio is een zeer…

cambridge audio ar30

1 april 2020
Geplaatst in .

Voor situaties waar specifieke eisen gesteld worden aan afmetingen en…

cambridge audio np30

1 april 2020
Geplaatst in .

Met de Cambridge Audio NP30 kun je alle muziek die…

focal dome subwoofer wit

1 april 2020
Geplaatst in .

Stijlvolle actieve subwoofer, halfrond hoogglanszwart design, 10″ Polyglass woofer, ideale…

focal dome rood

1 april 2020
Geplaatst in .

Met de Focal Dôme 1.0 haalt u een compacte high end…

elipson planet l rood

1 april 2020
Geplaatst in .

De Elipson Planet L zijn vloerstaande luidsprekers die er niet…

Arcam d33 dac

7 maart 2020
Geplaatst in .

Dik front, stevige knoppen, twee usb-inputs, aes, gebalanceerd uit en…

monitor audio mrw10

3 maart 2020
Geplaatst in .

Met de Monitor Audio MRW-10 maakt een nummer of filmsoundtrack…