Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Alle facturen zijn contant betaalbaar bij aflevering.

2. De goederen blijven onze eigendom tot integrale betaling.

3. Elke factuur waartegen binnen de 8 dagen na aflevering geen aangetekend protestschrijven wordt ontvangen, wordt als definitief aanvaard beschouwd.

4. In geval van niet betaling op de vervaldag wordt een verwijlintrest van 12% per jaar verschuldigd en dit van rechtswege vanaf de vervaldag tot integrale betaling en zonder ingebrekestelling.

5. Daarbij, in geval van niet betaling op de vervaldag wordt het verschuldigd bedrag ten titel van forfaitaire schadevergoeding vermeerderd met 15 %, met een minimum van 100 €.

6. In geval van betwisting zijn enkel bevoegd : de Rechtbanken van Antwerpen, te weten het Vredegerecht van het 5° Kanton te Antwerpen, de Rechtbank van Eerste Aanleg, de Rechtbank van Koophandel en dit onverminderd de artikelen 622 e.v. Ger. W. In geval van betwisting is de Belgische Wet van toepassing.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1. Toutes nos factures sont payables au comptant à la livraison.

2. Les marchandises restent notre entière propriété jusqu’au paiement intégral.

3. Toutes factures non contestées dans les 8 jours de la livraison par lettre recommandée à la poste sont réputées définitivement acceptées.

4. Les sommes non payées à l’échéance produiront un intérêt de retard de 12% l’an et ce, de plein droit, depuis la date d’échéance jusqu’à entier paiement et sans mise en demeure.

5. En outre et à titre d’indemnité forfaitaire toute facture non payée à l’échéance sera majorée de 15 % avec un minimum de 100 €.

6. Tout litige relatif à l’opération intervenue sera exclusivement soumis aux tribunaux d’Anvers sont compétents à savoir : la Justice de Paix du 5 ième Canton, le Tribunal de 1ère Instance, le Tribunal de Commerce et ce, sans préjudice de l’article 622 C.J. En cas de litige la Loi Belge est applicable.

Neem contact met ons op

GERELATEERDE OUTLETS

elipson omega 100 carbon

7 januari 2021
Geplaatst in .

De Elipson Omega 100 Carbon is het resultaat van een…

Bluesound Pulse Mini zwart

7 januari 2021
Geplaatst in .

Niet te onderschatten, de PULSE MINI draadloze streaming-luidspreker is krachtiger en helderder…

Yamaha WX010 wit

7 januari 2021
Geplaatst in .

Met de Yamaha WX-010 kun je overal in huis luisteren…

Yamaha AS1100 silver

7 januari 2021
Geplaatst in .

Complete inheritance of the superior qualities of Yamaha’s Emotional &…

Yamaha mx-a5200

7 januari 2021
Geplaatst in .

Ervaar het ultieme bioscoopgevoel en extra veelzijdigheid met de MX-A5200…

Yamaha CXA5200

7 januari 2021
Geplaatst in .

Ervaar de thuisbioscoop van de toekomst met de 11.2 CX-A5200…

Focal Chorus 716 wit

7 januari 2021
Geplaatst in .

De Focal Chorus 716 is een 2,5-weg luidspreker met een…

dali opticon lcr zwart

7 januari 2021
Geplaatst in .

De OPTICON LCR is een compacte muurspeaker met fantastisch geluid.…

dali opticon 5

7 januari 2021
Geplaatst in .

De Dali OPTICON 5 is de eerste vloerstaande speaker van…

Dali opticon 1 wit

7 januari 2021
Geplaatst in .

Klein maar perfect gevormd. De Dali OPTICON 1 heeft ondanks…